Piątek, 17 Listopada 2017

Aktualna pogoda w Gniewinie:

Duze zachmurzenie

4°C

Duze zachmurzenie

Wilgotnosc: 90%

Wiatr: 14.48 km/h

Jezioro Żarnowieckie to niezwykle czarujący zakątek północnych Kaszub. Wyjątkowe ukształtowanie terenu Wysoczyzny Żarnowieckiej, czysta woda akwenu oraz wydarzenia historyczne, które już na zawsze zmieniły krajobraz kulturowy regionu spowodują, że nie sposób oprzeć się urokowi tego miejsca.

 

Informacja dla Wędkarzy

 

W związku ze stwierdzonymi przypadkami połowu ryb w zbiorniku retencyjnym „Żarnowiec” na terenie PSSE w Kartoszynie informujemy, że na terenie zbiornika należącego do PSSE Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb oraz zakaz wchodzenia osób postronnych do obwałowania i urządzenia zbiornika. Teren posiada odpowiednie oznaczenia z informacją o zakazach.

 

Zgodnie z Art. 3 ust. 3 pkt. 4d Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w obwodzie rybackim Jezioro Żarnowieckie, zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody.

 

Powyższe zakazy wynikają z wymogów, jakie nakłada obowiązujące Prawo Wodne na PSSE Sp. z o.o. jako właściciela budowli hydrotechnicznej. Do obowiązków tych należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji budowli

 

Lokalizacja tablic informacyjnych (PDF)

Ciekawostki

W dwudziestoleciu międzywojennym Jezioro Żarnowieckie znalazło się na granicy II Rzeczpospolitej oraz Niemiec. Po zakończeniu I wojny światowej, gdy Polska odzyskała niepodległość, w wyniku działania Międzynarodowej Komisji Demarkacyjnej, całe jezioro, wraz z terenami wsi Nadole, przypadło Polsce. Nadole stało się wyspą polskości w otoczeniu niemieckim i jedynie przez jezioro bezpośrednio dotykało obszaru Polski. Pozostałością po tym okresie jest odbywająca się do dziś w lipcu pielgrzymka wodno – piesza na Odpust Św. Anny z Nadola do Żarnowca.

W latach 80-tych XX  wieku na brzegu Jeziora Żarnowieckiego miała powstać pierwsza w Polsce Elektrownia Jądrowa Żarnowiec. Jednak w 1990r. po fali licznych protestów ekologów oraz mieszkańców regionu jej budowa została wstrzymana. Teren na którym znajdowała się kiedyś miejscowość Kartoszyno i na którym miała stanąć elektrownia jądrowa zarządzany jest obecnie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Inną ważną inwestycją zlokalizowaną nad Jeziorem Żarnowieckim jest największa w Polsce elektrownia szczytowo – pompowa o mocy 716 MW. W skład elektrowni wchodzą: sztuczny zbiornik górny elektrowni o powierzchni 122 ha mieszczący ponad 14 milionów m3 wody, 4 rurociągi derywacyjne o długości 1100 m każdy i średnicy dochodzącej do ponad 7 m, budynek siłowni elektrowni, kanał odpływowy oraz zbiornik dolny, który stanowi Jezioro Żarnowieckie.

Raj dla wędkarzy!

Od 1 stycznia 2013 roku Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. stało się prawnym użytkownikiem Obwodu Rybackiego Jeziora Żarnowieckiego.

Wszystkich pasjonatów wędkarstwa serdecznie zapraszamy !

Go to top