Piątek, 18 Stycznia 2019

Aktualna pogoda w Gniewinie:

Duze zachmurzenie

4°C

Duze zachmurzenie

Wilgotnosc: 90%

Wiatr: 14.48 km/h

Gmina Gniewino położona jest w północnej części województwa pomorskiego w regionie Kaszub Północnych (na północny zachód od Wejherowa i Trójmiasta), w odległości ok. 15 km od wybrzeża morza Bałtyckiego. W granicach gminy znajduje się cały akwen Jeziora Żarnowieckiego – największego jeziora w regionie i jedynego, na którym możliwe jest uprawianie sportów motorowodnych. Przez Jezioro Żarnowieckie i dalej rzeką Piaśnicą wzdłuż rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki", do morza, biegnie unikatowy, kajakowy szlak turystyki wodnej. Obszar gminy Gniewino charakteryzuje się bogactwem form ukształtowania rzeźby terenu - w granicach gminy występują następujące mikroregiony: Równina Błot Przymorskich, Dolina Redy, Rynna Jeziora Żarnowieckiego, Dolina Bychowskiej Strugi, Kępa Gniewinowska.

Z południowej części gminy można podziwiać szerokie panoramy i widoki na odległe nieraz o kilka kilometrów wsie i osiedla. Piękno krajobrazu południowej części gminy tkwi w bogatych, zdrowych lasach, urokliwych drogach i ścieżkach leśnych, jeziorach ukrytych wśród lasów, polanach i polach otoczonych lasem.

Dwie odmienne, charakterystyczne formy krajobrazowe na obszarze gminy stanowią: dolina Jeziora Żarnowieckiego - od strony zachodniej jezioro otaczają wysokie wzgórza morenowe o często bardzo stromych stokach, pokryte lasami i przeorane jarami i wąwozami. Wzgórza te szczególnie atrakcyjnie prezentują się ze wschodnich brzegów jeziora. Pradolina rzeki Redy - południowa, zalesiona część gminy przechodzi nagle w otwarty krajobraz pradoliny rzeki Redy; ze wzgórz na krawędzi doliny rozciąga się szereg malowniczych panoram na sąsiednie miejscowości, okoliczne wzgórza i na otwarte wnętrze samej doliny.

Jezioro Żarnowieckie to największe jezioro w regionie Pobrzeża Kaszubskiego i 22 wśród największych jezior w Polsce. Jednak warte uwagi jest również kilka mniejszych jezior ukrytych pośród malowniczych lasów - jezioro Choczewskie, jezioro Salińskie, Czarne oraz jezioro Dąbrze . Ponadto w zachodniej części gminy płynie Bychowska Struga i jej dopływ Salinka, a we wschodniej części gminy – rzeka Piaśnica.

Główne skupiska leśne znajdują się w południowej części gminy i wzdłuż brzegów Jeziora Żarnowieckiego i stanowią aż 40% powierzchni gminy. Są to przede wszystkim lasy bukowe, bukowo-dębowe, bukowo-sosnowe, sosnowe i świerkowe. Występują tu chronione i rzadkie gatunki roślin, ptaków i zwierząt m.in.: storczyk plamisty, wawrzynek wilcze łyko, widłak jałowcowaty, bluszcz pospolity, orzeł bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz, zimorodek, jeleń, sarna, daniel, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, zając.

Gmina charakteryzuje się bardzo dużymi walorami przyrodniczymi, czego wyrazem są znajdujące się na jej obszarze liczne rezerwaty przyrody (Długosz Królewski w Łęczynie, rezerwat florystyczny), obszary chronionego krajobrazu (Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy – Łeby), oraz 17 pomników przyrody ożywionej i 1 głaz.

Również w sąsiedztwie gminy występuje wiele obszarów objętych ochroną przyrody, należy wymienić tu przede wszystkim: Nadmorski Park Krajobrazowy, Białogóra, Piaśnickie Łąki, Widawa i Zielono.

Jeśli chcecie wypocząć i nacieszyć oczy pięknymi krajobrazami – zapraszamy do Gniewina!

 

 

 

 

Go to top