Czwartek, 18 Kwietnia 2019

Aktualna pogoda w Gniewinie:

Duze zachmurzenie

4°C

Duze zachmurzenie

Wilgotnosc: 90%

Wiatr: 14.48 km/h

Klub Sportowy „Stolem” Gniewino powstał 07.12.1992 r. na bazie kilkunastu małych, nieformalnych grup sportowych, rozproszonych w różnych miejscowościach. Od początku swojej działalności K.S. „Stolem” jest nastawiony na piłkarskie szkolenie młodzieży, jednak zgodnie z założeniami statutowymi prowadzi również szerszą działalność na rzecz szeroko pojmowanej aktywizacji sportowej i rekreacyjnej. Funkcjonując w formie stowarzyszenia K.S. „Stolem” Gniewino w październiku 2005 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

Klub działa przede wszystkim w środowisku lokalnym i zawsze stara się wspierać pozytywny wizerunek gminy Gniewino, dlatego drużyny piłkarskie wszystkich szczebli budujemy w oparciu o własnych wychowanków. Szczególny nacisk kładziemy na szkolenie dzieci i młodzieży, a w drużynie seniorskiej obowiązują zasady gry amatorskiej.

Finansowanie Klubu opiera się na corocznych dotacjach otrzymywanych w drodze konkursu z budżetu gminy Gniewino oraz środkach pozyskanych z zewnątrz, zarówno ze sponsoringu jak i innych środków pozyskiwanych dzięki działaniom Zarządu oraz ludzi zaangażowanych w życie stowarzyszenia.

„Stolem” jest klubem, który funkcjonuje w ramach kilku priorytetowych zasad. Oprócz zasady amatorskiego uprawiania sportu, obowiązują tu składki członkowskie wnoszone również przez zawodników oraz bezpłatna praca członków Zarządu i obsługi administracyjnej na rzecz Klubu.

Obecnie w klubie systematycznym szkoleniem piłkarskim objętych jest ok. pięćdziesięciu zawodników dwóch drużyn seniorskich (IV liga i B klasa) oraz ok. osiemdziesięciu zawodników w trzech drużynach juniorskich zgłoszonych do rozgrywek ligowych OZPN w Gdańsku - Junior B, Junior C i Junior D2. Ponadto pod egidą K.S. "Stolem" Gniewino odbywają się treningi grupy nierozgrywkowej Junior E2 oraz dwóch nieformalnych grup piłkarskich: Stolem Bambini (roczniki 2007/2011) oraz Stolem Oldboy (35+).

Zgodnie ze statutem władzami Klubu są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Walne Zebranie reprezentuje obecnie 28 członków Klubu. Zarząd działa w czteroosobowym składzie:

 1.       Marcin Białobrzeski – Prezes,
 2.       Krzysztof Kochan – Sekretarz,
 3.       Czesław Dolny – Skarbnik,

Komisja Rewizyjna działa w składzie:

 1.       Jerzy Włodarski – Przewodniczący,
 2.       Mirosław Trocki – Sekretarz,
 3.       Bernard Górkowski – Członek.

Zawodnicy K.S. Stolem trenują pod opieką pięciu trenerów i instruktorów piłki nożnej:

 1.     Tomasza Dołotki,
 2.      Tadeusza Semmerlinga,
 3.      Wojciecha Blocka,
 4.      Sylwestra Skrzyńskiego,
 5.      Piotra Leyka.

Klub na co dzień korzysta z bogatej infrastruktury sportowej gminy Gniewino, na którą składają się:

 • Stadion „Arena Mistrzów” z dwoma boiskami trawiastymi i jednym ze sztuczną nawierzchnią,
 • Hala Widowiskowo-Sportowa,
 • Kryta Pływalnia.

Warto pamiętać, że Klub Sportowy „Stolem” Gniewino to nie tylko piłka nożna. Oprócz systematycznego szkolenia piłkarskiego stowarzyszenie tradycyjnie angażuje się w szeroko pojęte życie sportowo-rekreacyjne gminy, m.in

 • W latach 90-tych ub. wieku w ramach Klubu funkcjonowały sekcje judo, szachów, biegów na orientację, unihokeja. Klub był również organizatorem szeregu okazałych turniejów szachowych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski włącznie. Niezapomnianą imprezą nad Jeziorem Żarnowieckim były Motorowodne Mistrzostwa Polski
 • Od 1988 r. Klub był organizatorem lub współorganizatorem Biegów Stolemów
 • Dwukrotnie, bo w 2001 i 2012r. oldboye K.S. „Stolem” rozgrywali mecze ze słynną drużyną Orłów Górskiego
 • Od kilku lat w okresie zimowym organizuje cykl turniejów halowej piłki nożnej pn. „GPK Stolem Cup”, który obejmuje turnieje: Seniorów, Juniorów od rocznika 2004 i młodszych do rocznika 98/99, Kategorii Open, Oldboy oraz dla Zakładów Pracy
 • Od ubiegłego roku Klub jest organizatorem Spartakiady Sportowo-Rodzinnej – imprezy rekreacyjnej o zasięgu regionalnym.

Z powodzeniem uczestniczy w realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych i ministerialnych. Przykładem jest program powszechnej nauki pływania zrealizowany w 2013r.

Od kilku lat Klub stale obserwuje zwiększające się zainteresowanie środowiska lokalnego. Coraz więcej ludzi angażuje się w życie Klubu, w tym głównie rodziców naszych zawodników, ale również sponsorów, sympatyków i innych osób wspierających.

Wszystkim ludziom zaangażowanym w codzienne funkcjonowanie K.S. „Stolem” serdecznie dziękuje.

 

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

 

bip-2  Biuletyn Informacji Publicznej Klubu Sportowego Stolem Gniewino.
Go to top