Czwartek, 18 Kwietnia 2019

Aktualna pogoda w Gniewinie:

Duze zachmurzenie

4°C

Duze zachmurzenie

Wilgotnosc: 90%

Wiatr: 14.48 km/h

Biblioteka w Gniewinie jest integralną częścią Centrum Kultury, Sportu,Turystyki i Biblioteki, jest też instytucją upowszechniania kultury i zgodnie z art.14 ust.1 ustawy o bibliotekach i świadczy ogólnie dostępne i bezpłatne usługi.

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 24 tysiące woluminów.

W Bibliotece działa ogólnodostępna i bezpłatna Czytelnia Internetowa. Na miejscu można również skorzystać z bezprzewodowego Internetu udostępnianego użytkownikom Biblioteki z własnymi laptopami i tabletami.godziny otwarcia

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów i materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych czytelników,
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  4. organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa,
  5. upowszechnianie  dorobku kulturalnego gminy,
  6. prowadzenie działalności kulturalnej służącej zaspokajaniu potrzeb lokalnego środowiska,
  7. współdziałanie z bibliotekami nadrzędnymi, tj. Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Powiatową Biblioteką Publiczną oraz bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,
  8. wdrażanie i uczestniczenie w nowoczesnych systemach informacji w celu usprawniania pracy Biblioteki ze zbiorami bibliotecznymi oraz stałego poprawiania jakości obsługi czytelników.

Inne przydatne informacje:

czytelników zapisuje się do biblioteki na podstawie dokumentu tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, szkolna, studencka, itp.)Zasady zapisu do biblioteki:

  • za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność wobec biblioteki podpisuje rodzic, krewny lub opiekun prawny
  •  korzystanie z zasobów Biblioteki jest bezpłatne

 

 

 

Go to top