Czwartek, 18 Kwietnia 2019

Aktualna pogoda w Gniewinie:

Duze zachmurzenie

4°C

Duze zachmurzenie

Wilgotnosc: 90%

Wiatr: 14.48 km/h

TEMATYKA GNIEWIŃSKA ZNALAZŁA UZNANIE

W tegorocznym organizowanym przez Wrocławski Ośrodek „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ” – Centrum Historii Zajezdnia konkursie na granty badawcze jedną z trzech przyznanych nagród zdobyła dr Aleksandra Kurowska – Susdorf za projekt dotyczący historii Gminy Gniewino.

Od 9 lat Wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – Centrum Historii Zajezdnia organizuje co roku konkurs „Grand Oral History”, który skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się powojenną historią Wrocławia lub Ziem Zachodnich i Północnych, wykorzystując źródła i metodologię historii mówionej, polegającej na zebraniu co najmniej 10 relacji świadków powojennej historii. Nagrodami są granty badawcze. Jak ogłoszono 6 marca bieżącego roku, laureatką jednej z trzech nagród w wysokości 3.600 zł została dr Aleksandra Kurowska-Susdorf za projekt pracy badawczej pt. „Adaptacja i praca w narracjach ludności rodzimej i powojennych osadników w gminie Gniewino” .

Przytoczmy krótki opis projektu, który zawarty jest w uzasadnieniu wniosku złożonego przez dr Aleksandrę Kurowską-Susdorf:

Celem projektu jest utrwalenie narracji zarówno ludności rodzimej jak i powojennych osadników dotyczących ich losów w nowej rzeczywistości polityczno – społeczno - gospodarczej po roku 1945 oraz znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania badawcze. Ważne wydaje się również wzbogacenie i uzupełnienie historii mówionej o nowe wątki związane z adaptacją do nowych warunków życia i pracą w odradzającej się Polsce w zróżnicowanych kulturowo-etnicznie kontekstach (pamięć indywidualna i społeczna). Gmina Gniewino stanowi ciekawy przykład kształtowania się współczesnego społeczeństwa pomorskiego. Jej fenomen potwierdza fakt, iż obecnie gmina plasuje się wśród najlepiej rozwijających się gmin polskich.

Losy mieszkańców gminy Gniewino nie doczekały się szerszego opracowania. W wydanym biuletynie Gmina Gniewino. 60 lat temu i obecnie znajdujemy zaledwie kilka relacji zarówno ludności rodzimej jak i przybyłych osadników, którzy w narracjach zaznaczają, jak wielką role w kreowaniu nowej rzeczywistości miała gotowość adaptacyjna i wspólna, ciężka praca na roli, rodzące się poczucie solidarności społecznej, potem weryfikacja wartości pracy w „spółdzielniach produkcyjnych” (kołchozach), a następnie przy budowie planowanej pierwszej w Polsce elektrowni atomowej.”

Pani dr Aleksandrze serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za udaną realizację projektu!

Dodajmy, że dr Aleksandra Kurowska-Susdorf jest nauczycielką języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Wejherowie, wykładowcą Instytutu Studiów Edukacyjnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także cenionym przewodnikiem miejskim na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni i Wejherowa oraz Kalwarii Wejherowskiej. Jest też laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa w 2017 roku. Otrzymała również prestiżową nagrodę Polish-American Historical Association za swoje badania (m.in. o kanadyjskich Kaszubach).

Obroniona w czerwcu 2017 roku jej praca doktorska pisana pod kierownictwem prof. Marii Mendel nosiła tytuł: „Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu. Edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych”.

(MOD)

Ola Kurowska1

Go to top